Szczepienia

Fiolka ze szczepionką przeciwko COVID-19

Głównym celem kampanii „Zaszczep się na zdrowie” jest zachęcenie jak największej grupy odbiorców do udziału w szczepieniach oraz budowanie kultury odpowiedzialności za siebie, swoją rodzinę i otoczenie.

Na początek kilka faktów:

  • Każdego roku na całym świecie szczepienia ratują 2-3 mln istnień ludzkich.
  • Szczepienie jest prawem oraz wyjątkowym instrumentem zdrowia publicznego, który należy znać, cenić, popularyzować́ i dobrze wykorzystywać w interesie jednostek i społeczności. Dowody naukowe są̨ jasne, szczepienia są̨ niezbędnym narzędziem zdrowia, a zaszczepienie się̨ jest obowiązkiem nas wszystkim i naszą odpowiedzialnością̨.
  • Większość programów szczepień koncentruje się na sztywno określonych etapach życia takich, jak dzieciństwo, podczas gdy dowody naukowe przemawiają za strategią szczepień w cyklu całego życia, co oznacza, że szczepienia są wykonywane na wszystkich etapach życia.
  • Strategia szczepień w cyklu całego życia uznaje rolę szczepień jako strategię zapobiegania chorobom i maksymalizacji zdrowia przez całe życie, niezależnie od wieku danej osoby.
  • Podejście oparte na cyklu całego życia wymaga, aby kalendarze szczepień i dostęp do szczepień odpowiadały etapowi życia danej osoby, jej stylowi życia oraz szczególnym podatnościom / zagrożeniom związanym z chorobami zakaźnymi, z którymi może się zetknąć.
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca podejście oparte na cyklu życia jako modelu świadczenia opieki zdrowotnej, który przyniósłby korzyści zarówno jednostkom, jak i systemom opieki zdrowotnej. Obejmuje ono postrzeganie zdrowia jako kontinuum przez całe życie: dynamiczny i wzajemnie powiązany proces, w przeciwieństwie do sztywno określonych etapów życia.
  • Najnowsze badania mówią, że efektywność wdrażania strategii szczepień w cyklu całego życia zależy głównie od takich elementów, jak kompleksowy program szczepień, który wspiera dostępność szczepionek, świadomość potrzeby szczepień wśród opinii publicznej, zaangażowani pracownicy ochrony zdrowia, solidne dane wspierające strategie i programy
  • Kalendarz szczepień powinien być wyczerpujący i obejmować wszystkie osoby narażone na zachorowanie lub dalszą transmisję chorób zakaźnych, uwzględniać kompleksowe wytyczne, które uwzględniają szczepienia w różnych populacjach narażonych na zakażenie.
  • Krajowa polityka zdrowotna w kontekście starzenia się w niektórych krajach uznaje szczepienia za ważną strategię służącą osiągnięciu jej celów.

Podsumowując:

Zdrowe społeczeństwo stanowi bezcenny kapitał każdego kraju. Dziś wiadomo, że skuteczne zapobieganie groźnym chorobom zakaźnym, a tym samym przedwczesnej umieralności i niepełnosprawności, jest możliwe dzięki szczepieniom ochronnym. Świadomość potrzeby profilaktyki szczepionkowej oraz realna immunizacja naszego społeczeństwa kończy się wraz z ostatnim obowiązkowym szczepieniem 19 latków. Mamy niestety jako społeczeństwo niską świadomość i poczucie potrzeby realizacji szczepień niezależnie od tego, że wielu z nas – dorosłych ludzi, aktywnych zawodowo - jest poważnie narażonych na choroby zakaźne, związane m.in. z wykonywanym zawodem.

Pandemia obnażyła zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, pokazując jednocześnie, że szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń na świecie.

Pacjenci z chorobami przewlekłymi są bardziej narażeni na ciężki przebieg COViD-19. Najczęściej hospitalizowani są chorzy cierpiący między innymi na nadciśnienie oraz choroby sercowo-naczyniowe. Ważną zasadą w czasie pandemii jest prawidłowo leczyć chorobę podstawową.

Przeciwko COVID-19 zaszczepił się co drugi Polak. To jednak wciąż za mało, dlatego liczba zgonów nieustannie rośnie. Aby zapobiec transmisji koronawirusa i uchronić osoby, które mogłyby najbardziej ucierpieć wskutek zakażenia, konieczne jest zaszczepienie większości społeczeństwa.

Czy osoby niezaszczepione na COVID-19 są szansą dla wirusa SARS-CoV-2 na dalsze mutacje i tworzenie potencjalnie groźniejszych wariantów? Specjaliści wiedzą, że jest to nie tylko możliwe, ale wysoce prawdopodobne. Ok. 30% do 40% ludzi na świecie nie przyjęło jeszcze pierwszej dawki, a zaszczepieni obywatele Afryki stanowią tylko 6% tamtejszej populacji. Obecnie wielu krajach, w tym w Polsce wprowadzono trzecią dawkę szczepionki dla obywateli od 18 r.ż. Czy trzecia dawka pomoże w wygaszeniu pandemii koronawirusa i kto może ją przyjąć?

pacjent podczas szczepienia

Wirus SARS-CoV-2 szuka najsłabszego ogniwa, a takim są osoby niezaszczepione. Przeciętny, obecnie hospitalizowany pacjent to niezaszczepiony 45-, 55-latek bez chorób towarzyszących.

SARS-CoV-2 jest przeciwnikiem nieobliczalnym, który odbiera poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, a wielu z nas życie. Współczesna nauka staje jednak na wysokości zadania. Dzięki bezprecedensowej współpracy najlepszych specjalistów udało się przygotować bezpieczną i skuteczną szczepionkę. To nasz paszport w drodze odzyskiwania społecznej i osobistej wolności.

Organizator
Logo World Media
Partner merytoryczny
Logo Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Patroni medialni
Logo Onet.pl
Sponsorzy
Facebook Instagram