Wariant koronawirusa Omikron, ze swoją niezwykłą zdolnością do przenoszenia się, ostatecznie dopadnie prawie wszystkich, a wyeliminowanie choroby powodowanej przez wirusa jest w zasadzie nierealne. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że Omikron w ciągu najbliższych tygodni zakazi połowę Europejczyków.

Współczynnik bezobjawowej transmisji koronawirusa w przypadku tego nowego szczepu może być nawet 12 razy wyższy niż poprzednich wariantów. Przewidywania mówią o fali o niespotykanej wcześniej wysokości. W całej Unii Europejskiej dominacja wariantu Omikron nastąpi do końca lutego. Co możemy jeszcze zrobić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia się? Możemy zmniejszyć zagrożenie przez przyjęcie dawki przypominającej szczepienia, przez stosowanie dystansu i maseczek, które redukują transmisję wszystkich wariantów SARS-CoV-2. Szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach i w otoczeniu większej grupy ludzi. To wszystko wciąż obowiązuje, choć praktyka pokazuje, że coraz częściej Polacy o tym zapominają. O ile to możliwe pracujmy zdalnie, dbajmy o leczenie chorób podstawowych, budujmy odporność zdrowo się odżywiając i uprawiając sport.

Co przyniesie piąta fala pandemii?

Rzeczywiście, Omikron rozprzestrzenia się bardzo szybko, jest zdecydowanie bardziej zakaźny, chociaż wydaje się mniej zjadliwy – mówi prof. dr hab. n. Med. Krzysztof J. Filipiak, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. - Ale jego mniejsza zjadliwość, czyli mniej osób przechorowuje w sposób ciężki, mniej wymaga hospitalizacji, terapii respiratorem, mniej umiera, udowodniona jest w krajach Europy Zachodniej, USA, Izraelu, gdzie stopień wyszczepienia jest zdecydowanie większy niż w Polsce. Na chwilę obecną, tj. koniec stycznia 2022 roku nie wiemy zatem jakie skutki przyniesie piąta, omikronowa fala w Polsce. Być może rzeczywiście zakazimy się prawie wszyscy. Ale osoby zaszczepione trzema dawkami przejdą to bezobjawowo lub łagodnie, trochę gorzej osoby zaszczepione dwoma dawkami, jeszcze gorzej ci z jedną dawką, a groźne powikłania łącznie ze zgonem grozić będą przede wszystkim niezaszczepionym.

Profesor podkreśla wagę szczepień, w tym dawek przypominających. Aby uświadomić sobie jak ważne są szczepienia, posłużę się danymi z IV fali pandemii znakomicie zobrazowanymi graficznie przez edukatora i eksperta COVID-19 działającego na Facebooku pod znaną stroną internetową defoliator.com Zachęcam do analizy tego ważnego wykresu – proponuje prof. Filipiak.

Wykres