Szczepienia

Fiolka ze szczepionką przeciwko COVID-19

Głównym celem kampanii „Zaszczep się na zdrowie” jest zachęcenie jak największej grupy odbiorców do udziału w szczepieniach oraz budowanie kultury odpowiedzialności za siebie, swoją rodzinę i otoczenie.

Na początek kilka faktów:

  • Każdego roku na całym świecie szczepienia ratują 2-3 mln istnień ludzkich.
  • Szczepienie jest prawem oraz wyjątkowym instrumentem zdrowia publicznego, który należy znać, cenić, popularyzować́ i dobrze wykorzystywać w interesie jednostek i społeczności. Dowody naukowe są̨ jasne, szczepienia są̨ niezbędnym narzędziem zdrowia, a zaszczepienie się̨ jest obowiązkiem nas wszystkim i naszą odpowiedzialnością̨.
  • Większość programów szczepień koncentruje się na sztywno określonych etapach życia takich, jak dzieciństwo, podczas gdy dowody naukowe przemawiają za strategią szczepień w cyklu całego życia, co oznacza, że szczepienia są wykonywane na wszystkich etapach życia.
  • Strategia szczepień w cyklu całego życia uznaje rolę szczepień jako strategię zapobiegania chorobom i maksymalizacji zdrowia przez całe życie, niezależnie od wieku danej osoby.
  • Podejście oparte na cyklu całego życia wymaga, aby kalendarze szczepień i dostęp do szczepień odpowiadały etapowi życia danej osoby, jej stylowi życia oraz szczególnym podatnościom / zagrożeniom związanym z chorobami zakaźnymi, z którymi może się zetknąć.
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca podejście oparte na cyklu życia jako modelu świadczenia opieki zdrowotnej, który przyniósłby korzyści zarówno jednostkom, jak i systemom opieki zdrowotnej. Obejmuje ono postrzeganie zdrowia jako kontinuum przez całe życie: dynamiczny i wzajemnie powiązany proces, w przeciwieństwie do sztywno określonych etapów życia.
  • Najnowsze badania mówią, że efektywność wdrażania strategii szczepień w cyklu całego życia zależy głównie od takich elementów, jak kompleksowy program szczepień, który wspiera dostępność szczepionek, świadomość potrzeby szczepień wśród opinii publicznej, zaangażowani pracownicy ochrony zdrowia, solidne dane wspierające strategie i programy
  • Kalendarz szczepień powinien być wyczerpujący i obejmować wszystkie osoby narażone na zachorowanie lub dalszą transmisję chorób zakaźnych, uwzględniać kompleksowe wytyczne, które uwzględniają szczepienia w różnych populacjach narażonych na zakażenie.
  • Krajowa polityka zdrowotna w kontekście starzenia się w niektórych krajach uznaje szczepienia za ważną strategię służącą osiągnięciu jej celów.

Podsumowując:

Zdrowe społeczeństwo stanowi bezcenny kapitał każdego kraju. Dziś wiadomo, że skuteczne zapobieganie groźnym chorobom zakaźnym, a tym samym przedwczesnej umieralności i niepełnosprawności, jest możliwe dzięki szczepieniom ochronnym. Świadomość potrzeby profilaktyki szczepionkowej oraz realna immunizacja naszego społeczeństwa kończy się wraz z ostatnim obowiązkowym szczepieniem 19 latków. Mamy niestety jako społeczeństwo niską świadomość i poczucie potrzeby realizacji szczepień niezależnie od tego, że wielu z nas – dorosłych ludzi, aktywnych zawodowo - jest poważnie narażonych na choroby zakaźne, związane m.in. z wykonywanym zawodem.

Pandemia obnażyła zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, pokazując jednocześnie, że szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń na świecie.

Mężczyzna w maseczce podczas zakupów w sklepie

Aby zapobiec transmisji koronawirusa i uchronić osoby, które mogłyby najbardziej ucierpieć wskutek zakażenia, konieczne jest zaszczepienie większości społeczeństwa.

Mężczyzna w maseczce podczas zakupów w sklepie

Odsetek osób zaszczepionych na Covid-19 wśród mieszkańców Ukrainy jest najmniejszy w Europie. Obecni uchodźcy przybywający z Ukrainy mogą przyjąć w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19.

Osoba podczas szczepienia

Trwają szczepienia czwartą, przypominającą dawką szczepionki przeciw COViD-19. Przyjmują ją osoby z zaburzeniami odporności. O tym, czy będą ją przyjmować pozostali, zadecyduje sytuacja epidemiologiczna i przebieg kolejnych fal zakażeń.

Dokumenty poświadczające szczepienie

Choć do wykształcenia odporności zbiorowej wciąż nam daleko, szczepienia na COVID-19 nie są w Polsce obowiązkowe. Do państw, które wprowadziły obowiązek przyjęcia surowicy przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 należą m.in. Turkmenistan, Indonezja oraz Mikronezja. Dość kontrowersyjne obostrzenie wprowadził Singapur, w którym niezaszczepieni pacjenci chorujący na COVID-19 będą musieli sfinansować leczenie z własnej kieszeni. Czy nakazy są dobrym pomysłem i jakie plany w tej kwestii mają władze państw europejskich? Oto jak próbują radzić sobie władze niektórych z nich.

Flaga Ukrainy i koronawirus

Pandemia koronawirusa trwa i przed nami prawdopodobnie kolejne fale. Naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski, musimy więc włączyć w akcje szczepień przeciw COVID-19.

Organizator
Logo World Media
Partner merytoryczny
Logo Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Patroni medialni
Logo Onet.pl
Sponsorzy
Facebook Instagram