Zaledwie 34 proc. Ukraińców jest w pełni zaszczepionych przeciw COViD-19. Dlatego polskie służby medyczne zachęcają uchodźców do szczepień w Polsce.

ECDC (Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób) opublikowało „Uwarunkowania operacyjne dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę”. ECDC zaleca, by kraje przyjmujące uciekinierów z Ukrainy zapewniły im dostęp do usług opieki zdrowotnej w podobny sposób jak ludności lokalnej. A dodatkowo pomogły we wczesnym wykrywaniu chorób, które mogą powodować epidemie, w tym objęły profilaktyką przeciwko COVID-19.

Ulotki o szczepieniach ochronnych trafią do uchodźców z Ukrainy

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego przygotowało zestaw ulotek informacyjnych w języku polskim i ukraińskim, które mogą być rozprowadzane wśród uchodźców z Ukrainy w celu zachęcenia ich do szczepienia przeciwko COVID-19. Przed wybuchem wojny, Ukraina miała jeden z najniższych w Europie wskaźników wyszczepienia przeciwko COVID-19 - na poziomie 34,5 proc. populacji. W związku z imigracją uchodźców wojennych do Polski, duża grupa pacjentów albo choruje na COVID-19 albo stanowi źródło zakażenia jako osoba całkowicie niezaszczepiona. PTZP apeluje, aby pracownicy medyczni - lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczny, asystenci zdrowia publicznego promowali szczepienia ochronne wśród tej grupy pacjentów.

PTZP we współpracy ze stroną ukraińską przygotowało ulotki w języku ukraińskim skierowane do dorosłych uchodźców z Ukrainy, aby zdecydowali się na szczepienie przeciwko COVID-19. Autorami ulotki są prof. Andrzej Fal i dr hab. Piotr Rzymski, a ze strony ukraińskiej prof. Halina Falfushynska z tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szczepienia ochronią Ukraińców i Polaków

W ulotce w przystępny sposób tłumaczą dlaczego warto się szczepić przeciw COViD-19, jakie korzyści dla zdrowia publicznego przyniosły już szczepienia, jak przygotować się do szczepienia, jakie są szczepionki dopuszczone do użycia w Polsce i jak one działają.

Zachorowania wśród uchodźców na pewno będą. W jakim stopniu zaś zakażenia pojawią się wśród Polaków, zależy czy zaszczepiliśmy się przeciw koronawirusowi. Poziom wyszczepienia w Polsce jest nadal niezadowalający i wynosi 59 proc. (dwiema dawkami).

Z Ukrainy przybywają do Polski również osoby starsze, schorowane, z grup podwyższonego ryzyka ciężkiej choroby. Aby przeciwdziałać ciężkiemu przebiegowi COViD oraz utrzymać wydolność systemu opieki zdrowotnej, który musi dziś być pomocny wszystkim - zarówno Polakom, jak i Ukraińcom – należy promować szczepienia.